SSL là gì?

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer.

 • Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.
 • SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời.
 • SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

Bảng Giá SSL COMODO

POSITIVE

500.000 VNĐ / Năm500000 VNĐ / Năm385.000 VNĐ / Năm
 • Mã Hóa: 256 bit
 • Domain/subdomain hỗ trợ: 1
 • Chứng Thực: Tên miền(DV)
 • Kiểu thanh địa chỉ: Ổ khóa
 • Database: 1
 • Bảo hiểm: 10.000 USD
 • Thời gian cấp: Ngay lập tức
 • Phí cấp lại: Miễn phí
 • Tư vấn và hỗ trợ cài đặt: Miễn phí

PositiveSSL Wildcard

2.800.000 VNĐ / Năm2000 VNĐ / Năm2.200.000 VNĐ / Năm
 • Mã Hóa: 256 bit
 • Domain hỗ trợ: 1
 • Sub-Domain: Không giới hạn
 • Chứng Thực: Tên miền(DV)
 • Kiểu thanh địa chỉ: Ổ khóa
 • Bảo hiểm: 10.000 USD
 • Thời gian cấp: Ngay lập tức
 • Phí cấp lại: Miễn phí
 • Tư vấn và hỗ trợ cài đặt: Miễn phí

Positive Multi Domain(3 Domains)

1.500.000 VNĐ / Năm1500000 VNĐ / Năm1.330.000 VNĐ / Năm
 • Mã Hóa: 256 bit
 • Domain/subdomain hỗ trợ: Max 250. Add-on 1 Domain 22.000đ x 12 tháng
 • Chứng Thực: Tên miền(DV)
 • Kiểu thanh địa chỉ: Ổ khóa
 • Bảo hiểm: 10.000 USD
 • Thời gian cấp: Ngay lập tức
 • Phí cấp lại: Miễn phí
 • Tư vấn và hỗ trợ cài đặt: Miễn phí

Bảng Giá SSL GEOTRUST

RapidSSL

500.000 VNĐ / Năm500000 VNĐ / Năm45.000 VNĐ / Năm
 • Mã Hóa: 256 bit
 • Domain/subdomain hỗ trợ: 1
 • Chứng Thực: Tên miền
 • Kiểu thanh địa chỉ: Ổ khóa
 • Bảo hiểm: 10.000 USD
 • Thời gian cấp: Ngay lập tức
 • Phí cấp lại: Miễn phí
 • Tư vấn và hỗ trợ cài đặt: Miễn phí

RapidSSL Wildcard

3.100.000 VNĐ / Năm3100000 VNĐ / Năm2.847.000 VNĐ / Năm
 • Mã Hóa: 256 bit
 • Domain hỗ trợ: 1
 • Sub-Domain : Không giới hạn
 • Chứng Thực: Tên miền(DV)
 • Kiểu thanh địa chỉ: Ổ khóa
 • Bảo hiểm: 10.000 USD
 • Thời gian cấp: Ngay lập tức
 • Phí cấp lại: Miễn phí
 • Tư vấn và hỗ trợ cài đặt: Miễn phí

True BusinessID SAN (5 Domains)

7.500.000 VNĐ / Năm7500000 VNĐ / Năm6.508.000 VNĐ / Năm
 • Mã Hóa: 256 bit
 • Domain/subdomain hỗ trợ: Max 250.GeoTrust True BusinessID SAN – Add-on 1 Domain 47.000đ x 12 tháng
 • Chứng Thực: Tên miền(DV)
 • Kiểu thanh địa chỉ: Ổ khóa
 • Bảo hiểm: 10.000 USD
 • Thời gian cấp: Ngay lập tức
 • Phí cấp lại: Miễn phí
 • Tư vấn và hỗ trợ cài đặt: Miễn phí