BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ:

Tên miền quốc tế Phí cài đặt Duy trì hàng năm Chuyển về Web5T
.com Miễn phí  300.000 VNĐ  300.000 VNĐ
.net Miễn phí  300.000 VNĐ  300.000 VNĐ
.biz Miễn phí 297.000 VNĐ 297.000 VNĐ/năm
.org/.info Miễn phí 297.000 VNĐ 297.000 VNĐ/năm
.asia Miễn phí 440.000 VNĐ 440.000 VNĐ/năm
.co Miễn phí 858.000 VNĐ/năm 858.000 VNĐ/năm

 BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM:

   
Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Duy trì hàng năm Ghi chú
.vn* 350.000VNĐ 480.000 VNĐ Tên miền cấp 2 VN
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn 350.000VNĐ 350.000 VNĐ Tên miền cấp 3 VN
.edu.vn**/ .gov.vn***/ .org.vn .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn 200.000VNĐ 200.000 VNĐ Tên miền cấp 3 VN
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ
(*): Tên miền Việt Nam, cần có căn cước và chứng minh thư Việt Nam hoặc đăng ký kinh doanh, thẻ visa dài hạn hợp lệ tại VN
(**): Tên miền giáo dục – phải là tổ chức giáo dục có chứng nhận mới có thể sở hữu.
(***): Tên miền thuộc khối chính phủ